Aký je rozdiel vo výrobkoch či službách z hľadiska 10 % alebo 100 % plnenia?

25. 7. 2014, 09:36

Za výrobok (100 % krytie náhradného plnenia) sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou CHD alebo bol významne pozmenený (tvare, účel, funkčnosť) činnosťou CHD. Všetko, čo bolo nakúpené a nemožno to považovať za polotovar, surovinu, súčiastku, je tovarom a jeho hodnota sa započítava 10 %.