Novinky

POZOR na súlad náhradného plnenia s platnou legislatívou!

15. 8. 2014, 17:36 | Účelom náhradného plnenia, okrem iného, je zabezpečiť si splnenie odvodovej povinnosti zadaním zákazky CHD alebo CHP. Bez záruky úplného súladu náhradného plnenia s platnou legislatívou sa vystavujete sankciám od kontrolných štátnych inštitúcii.

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

24. 7. 2014, 14:46 | Prehlasujeme čestne, že spoločnosť Z+M Finance SK, spol. s r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca zamestnáva viac ako 50% zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou v súlade podľa platných noriem SR