Náhradné plnenie

Spoločnosť  Z+M Finance SK spol. s r.o. je registrovanou chránenou dielňou a môže na svoje výrobky poskytovať náhradné plnenie.

 

Podľa platnej legislatívy musí každý zamestnávateľ zamestnávajúci najmenej 20 zamestnancov zamestnávať vo svojich radoch 3,2% zdravotne postihnutých osôb. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný túto povinnosť naplniť, má 2 Ďalšie možnosti:

 

  • Príklad: Zamestnávateľ zamestnávajúci 100 zamestnancov musí zamestnávať minimálne 3 zdravotne postihnuté osoby (100 * 3,2% = 3,2 osôb - zaokrúhľuje sa matematicky na celé čísla = 3).

 

1. Uhradiť povinný odvod ÚPSVaR

 

Zamestnávateľ môže za každého nezamestnaného zdravotne postihnutého človeka odviesť ÚPSVaR povinný podiel. Povinný podiel je pre rok 2014 stanovený na 930 € za každú takto nezamestnanú osobu. Zamestnávateľ z takéhoto plnenia nemá žiadny ďalší prínos a jedná sa o najdrahšiu variantu plnenia.

 

  • Príklad: Vyššie uvedený zamestnávateľ nezamestnáva ani jedného zdravotne postihnutého človeka, môže teda ÚPSVaR odviesť 3 * 930 € a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.

 

2. Nakúpiť tovar a výrobky z chránenej dielne

 

Zamestnávateľ môže nakúpiť tovar a služby od poskytovateľa náhradného plnenia. Za každého nezamestnaného zdravotne postihnutého človeka musí v roku 2014 nakúpiť tovar a služby z chránenej dielne v hodnote 827 €. Táto varianta je teda o 103 € na osobu lacnejšie a zamestnávateľ získava protihodnotu v podobe nakúpeného tovaru a služieb.

 

  • Príklad: Vyššie uvedený zamestnávateľ nezamestnáva ani jedného zdravotne postihnutého človeka, môže teda od poskytovateľa náhradného plnenia nakúpiť tovar a služby, na ktoré si uplatní náhradné plnenie vo výške 3 * 827 € = 2.481 € a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.

 

POZOR na toto obmedzenie!

 

Chránená dielňa môže:

 

A) na tovar, ktorý len nakupuje a predáva, poskytnúť náhradné plnenie v hodnote 10% zákazky. Za jedného nezamestnaného človeka musíte teda nakúpiť takýto tovar v hodnote 8.270 €.

  • Vzorová firma by tak musela nakúpiť tovar v hodnote 24.810 €.

 

 

B) na tovar, ktoré sama vyrába a služby, ktoré poskytuje (zdravotne postihnutí zamestnanci tak pridávajú vlastnú hodnotu), môže poskytnúť náhradné plnenie v hodnote 100% zákazky.

  • Vzorová firma by tak musela nakúpiť tovar v hodnote 2.481 €.

 

Všetky varianty je možné kombinovať, bezpochyby najvýhodnejšie je ale variant 2B.

Ďalšie informácie

Vyrátajte si výšku náhradného plnenia - KALKULAČKA

Desatero rád k náhradnému plneniu