Nemôže sa mi stať, že mi na úrade neuznajú náhradné plnenie v plnej výške?

25. 7. 2014, 09:35

Predmet činnosti chránenej dielne je najdôležitejší pri posúdení možnosti zaradiť služby, výrobky alebo tovar do 100 % či 10 % sadzby započítateľnosti do náhradného plnenia. Naša chránená dielňa má predmet činnosti, ktorý umožňuje 100 % náhradné plnenie.