Výroba alternatívnych a renovovaných tlačových kaziet

Spoločnosť Z+M servis je v súčasnosti jedným z najväčších výrobcov alternatívnych tonerových a atramentových kaziet v Slovenskej a Českej republike.

 

S výrobou alternatívnych tlačových kaziet, rovnako ako s renováciou, máme viac ako desaťročnú skúsenosť. S aktuálnou výrobnou kapacitou vyrobíme cca 350 000 ks tonerových a cca 150 000ks atramentových kaziet ročne.

Takmer do všetkých modelov tlačiarní od rôznych výrobcov vieme ponúknuť ekologicky šetrnejší výrobok oproti nakúpenej originálnej kazete od výrobcu tlačových zariadení.

 

Vzhľadom k vyššie uvedenej kapacite výroby je nutné mať neustály prehľad o tom, kedy a ako daná kazeta bola vyrobená, poprípade v akej fáze výroby sa kazeta nachádza.

Nejedná sa iba o evidenciu možných reklamácii, ale tiež o plánovaný nákup materiálov a komponentov potrebných k výrobe. 

Z tohto dôvodu je v našej výrobe zavedený proces sledovania kaziet pomocou čiarového kódu od vstupu kazety do firmy a až po samotné vyexpedovanie. V praxi to znamená, že každá kazeta, ktorá sa dostane do oddelenia príjmu kaziet je osadená čiarovým kódom a načítaná do systému. V prípade, že kazeta už čiarový kód má, tak je kód identifikovaný a načítaný do systému. Potom sa v každej časti procesu  výroby kazety tento kód načítava a pridávajú sa potrebné zberné informácie. 

Pomocou tohto procesu sa potom ľahšie identifikujú dôvody reklamácii, návrh na zmeny v technológii a rada ďalších nadväzujúcich postupov.

Súčasťou našej výroby je aj testovacie a vývojové centrum, ktoré má na starosti vývoj tlačových kaziet a prípravu technologických postupov k výrobe.

Čo je alternatívna kazeta a ako prebieha jej výroba?

Alternatívna (kompatibilná) tlačová kazeta Z+M je nová vyrobená kazeta, ktorá má všetky komponenty novej a nepoužitej. Jediné čo, nie je úplné nové je tzv. "telo" kazety (plastový obal). Nič menej aj tento diel je podrobený prísnej kontrole pri výrobe vhodnej použiteľnosti. K tomuto účelu vykupujeme prázdne originálne a maximálne jedenkrát použité kazety. Tieto kazety vyčistíme, skontrolujeme a potom osadíme výhradne novými komponentmi. Následne každá kazeta, ktorá opustí našu výrobu, je otestovaná a následne zaistená sealom a čipom. Na expedícií sa potom kazeta polepí príslušnými nálepkami, vloží do vzduchom plneného ochranného obalu a následne zabalí do krabice. Takto pripravená tlačová kazeta je pripravená k expedícií. 

Čo je renovácia tlačovej kazety a ako prebieha?

Renovácia tlačovej kazety prebieha dvojakým spôsobom. Buď od zákazníka vyzdvihneme prázdnu vypísanú kazetu alebo pre renováciu použijeme kazetu z našich skladových zásob.

Samotná renovácia tlačovej kazety začína rozoberaním a vyčistením podľa technologického postupu, kde vyškolený technik posúdi, ktoré komponenty je potrebné vymeniť a ktoré môžu byť opakovane použité.

Po zrenovovaní je kazeta odovzdaná na nezávislé otestovanie a ďalej je postup rovnaký ako u alternatívnej kazety.

Po výstupnom otestovaní je predaná na expedíciu k polepeniu, zabaleniu a k príprave k expedícií. 

Aký je rozdiel medzi alternatívnou a renovovanou kazetou?

Hlavným rozdielom oboch kaziet, je to, že u alternatívnej kazety sa jedná o 100% nový výrobok.

 

U všetkých kaziet garantujeme rovnakú výťažnosť (počet vytlačených strán) ako u kaziet originálnych.

Výťažnosť kaziet testujeme podľa princípu a normy ISO/IEC 19752.

 

Súčasťou záruky za tlačové kazety je prevzatie všetkých platných záručných podmienok za tlačiarne a kopírky našich obchodných partnerov, vrátane poskytnutia záručného a pozáručného servisu na tieto zariadenia.

 

Na dodávaný spotrebný materiál poskytujeme nasledujúce záruky:

  • 24 mesiacov na originálne kazety
  • 36  mesiacov na renovované kazety
  • 48 mesiacov na kompatibilné kazety
  • Doživotnú záruku na mechanické časti kazety